Bộ sưu tập màu sắc 2019

Mỗi người có một nhịp điệu riêng của chính mình – một nhịp điệu phản ánh cách chúng ta sống, cách chúng ta đưa ra quyết định và cách mà chúng ta nhìn thế giới xung quanh. Bảng màu này của Lucky Paint thể hiện sự thay đổi của các xu hướng trên thế giới với ba nhịp điệu riêng biệt cho ngôi nhà đương đại.